SUBSTRÁTYSERAMIS®

Seramis je porézní substrát, který je teplotně expandován z westerwaldského jílu. Porézní hmota zrnitosti antulky je vysoce nasáklivá a umožňuje dobrý přístup kyslíku ke kořenům. SERAMIS® tak vytváří ideální podmínky pro růst rostlin. Pro Vás to znamená jednoduchou péči, méně častou zálivku - silný a zdravý vývoj Vašich rostlin. Jistotu při zálivce Vám dává použití SERAMIS - vlhkoznaků, které ukazují potřebu zálivky. Pro dobrý vývoj rostlin je třeba dodat se zálivkou také hnojivo. Více informací a substrátu seramis se dozvíte na www.seramis.info
.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................

ZEOLITOVÉ SUBSTRÁTY

Tyto substráty jsou čistě minerální směsi zeolitových minerálů a sopečných tufů, které jsou vododržné, chemicky i fyzikálně stálé, pevné a čisté, bez obsahu škodlivých látek a recyklovatelné. Základem jsou zeolitové minerály, které vznikají zvětráváním bazických vyvřelých hornin. Jsou to vodnaté křemičitany se záporně nabitou trojrozměrnou krystalickou mřížkou s výrazným systémem dutin s volně vázanou vodou. Výjimečnou vlastností je vratná možnost kationtové iontovýměny. 

Pro střešní zeleň jsou čistě minerální substráty různé zrnitosti. Pro venkovní úpravy je ZEOFLOR®, který se míchá ze zeolitů a sopečného tufu, některé směsi obsahují pro zlehčení pemzu nebo jemně drcenou fermentovanou kůru.
Také pro interiérovou zeleň se připravuje plně minerální substrát ZEOSTRAT® nebo Zeoponic® umožňující dlouhodobě optimální růst rostlin v interiéru. čistě minerální substráty odpovídajícího složení vyplňují celý profil. Pěstební systém je jednovrstevný, jeho vysoká kapilarita přivádí dostatek vody jak k solitérním rostlinám, tak k malým balům podrostových rostlin. čistě minerální substráty jsou vhodné jak pro zakládání velkých záhonů a výsadbu stromů do interiéru, tak pro pěstování běžných pokojových rostlin.
.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................

KERAMZIT

Keramzit dovážíme pod obchodním názvem HYDROTON® aje poslední v řadě minerálních substrátů pro pěstování pokojových rostlin. Vzniká expandováním speciálních jílů, často také s obsahem zeolitových minerálů, při vysokých teplotách v kruhových pecích.
.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................

Keramzit slouží jako fixační substrát při hydroponickém pěstování. Z povrchu keramzitu hydroponické rostliny přijímají vodu a živiny. Pro pěstování rostlin používáme nejčastěji dvě velikostní frakce. Pro mladé rostliny a rostliny s jemnými kořeny používáme zrnitostní frakci 4 - 8 mm. Velké rostliny a rostliny se silnými kořeny pěstujeme v keramzitu 8 - 16 mm. Keramzit plní v sestavách také estetickou funkci. Naše fa dodává celou škálu barevného keramzitu.
.............................................................................................................................................

Vlastnosti HYDROTONU®:

 • vododržnost
 • čistě minerální substrát
 • hrubě porézní a vzdušný
 • mrazuvzdorný
 • stabilní a dostatečně pevný
 • současně tvoří drenážní, filtrační i vegetační vrstvu
 • mísitelný se známými substráty
 • bez zápachu, prostý choroboplodných zárodků, škůdců nebo semen plevelů
 • lehčí nežli láva, štěrk nebo podobné materiály
 • neobsahuje žádné hnilobné látky

Rozdrcením keramzitu vzniká další důležitý minerální substrát ÖKOSTRAT® pro balkony, terasy nebo zahradu. V květináčích, balkónových truhlících nebo velkých terasových nádobách má větší význam jeho použití, než v přírodních podmínkách.
.............................................................................................................................................

Vlastnosti ÖKOSTRATU®:

 • značná nasáklivost a vododržnost
 • umožňuje výměnu vzduchu mezi kořeny a substrátem
 • neobsahuje škůdce, choroby nebo klíčící semena plevelů
 • je stálý vůči povětrnostním vlivům, nerozkládá se
 • obsahuje otevřené póry umožňující kapilaritu
 • je lehčí nežli láva, štěrk nebo podobné materiály

ÖKOSTRAT® můžeme používat pro "polohydroponii" , pro substráty do mobilní zeleně, terasových nádob nebo truhlíčků. Drcený keramzit je vhodným substrátem pro střešní zahrady, je ho také možné použít jako mulčovací vrstvu bránící odparu.

Nahoru
banner
Matouš Hydroponie s.r.o. - English Matouš Hydroponie s.r.o. - Deutsch Matouš Hydroponie s.r.o. - P?????? Matouš Hydroponie s.r.o. - Français Matouš Hydroponie s.r.o. - Espanol Matouš Hydroponie s.r.o. - Italiano Matouš Hydroponie s.r.o. - Slovensky Matouš Hydroponie s.r.o. - Polski     Homepage   
 
MATOUŠ HYDROPONIE 2007 - 2018
Říčanská 392, 252 43 Průhonice, +420 267 750 909